Obnova (ražba) čísla VIN náhradní technologií

RAŽBA VIN

Ražby čísel VIN a typů motorů (v případě potřeby mobilním způsobem u Vás)

Provádíme profesionální ražby čísel VIN (Výrobní Identifikační Číslo) a typů motorů náhradní technologií na základě Rozhodnutí odboru dopravně správních agend (odboru dopravy). Dále nabízíme mobilní ražbu VIN u Vás (vhodné pro nákladní vozidla, traktory, stroje, přívěsy apod.). V případě mobilní ražby potřebujeme přístup k el. proudu.

Ražba čísla VIN i typu motoru je v některých případech časově náročnější vzhledem k rozdílným podmínkám provedení ražby. Doporučujeme počítat s časovou náročností cca. 1 hodiny. V ceně je započteno vystavení Protokolu o provedení ražby a fotodokumentace v rozsahu požadovaném příslušným odborem dopravně správních agend (odboru dopravy).

U nás je ražba VIN prováděna profesionálním přístrojem (pneumatické gravírovací pero) vhodném pro tento účel, nikoliv raznicemi či jinými způsoby „podomácku“, kde může dojít k poškození karoserie vozidla.

Cena: 1490 Kč (v ceně je zahrnuto znehodnocení starého VIN a ražba nového čísla).

V případě zájmu volejte na tel. 606 670 554 nebo 605 575 648

 

Ražby čísel VIN náhradní technologií se nejčastěji provádí:

 • po opravách vozidel poškozených při nehodách, kdy dojde k zániku celé ražby čísla VIN nebo i jeho části provedenou opravou poškození
 • při zasažení ražby čísla VIN korozí v takovém rozsahu, že se jeden nebo více znaků stane nečitelný
 • při dovozu vozidla ze zemí mimo Evropskou unii, zejména U. S. A. a Kanady, v těchto zemích se ražba čísla VIN u vozidel standardně neprovádí
 • při poškození ražby čísla VIN metalografickou zkouškou provedenou Policií ČR
 • při výměně skeletu karoserie za nový

Ražby typů motorů náhradní technologií se provádí:

 • po výměnách bloků motorů, kdy byl původní blok vyměněn za nový, na obvyklém místě ražby není vyznačen žádný typ motoru
 • při zasažení ražby typu motoru v takovém rozsahu, že se jeden nebo více znaků typu motoru stane nečitelný

Jak postupovat při nečitelném VIN na vašem voze?

1) Nečitelné VIN zjištěno při STK – vozidlo dostane STK na 30 dní

 • Identifikace vozu – provede technik STK, pokud je VIN z části čitelný a vozidlo se dá s jistotou identifikovat
 • Identifikace vozu – pokud je VIN nečitelný, je třeba na vlastní žádost požádat zastoupení dané značky vozu o identifikaci – zpravidla návštěva autorizovaného dealera a identifikace vozu podle typových štítků, kódu motoru,…
 • Podání žádosti na Dopravním úřadě dle místa bydliště majitele vozidla – Úřad vydá žádost na ražbu VIN náhradní technologií
 • Ražby VIN náhradní technologií
 • Kontrola ražby na STK – kontrola a dokumentace ražby
 • Zápis ražby VIN náhradní technologií na příslušném Dopravním odboru
 • Opakovaná STK

 2) Nečitelné VIN zjištěno majitelem

 • Na vlastní žádost návštěva STK
 • Identifikace vozu – provede technik STK, pokud je VIN z části čitelný a vozidlo se dá s jistotou identifikovat
 • Identifikace vozu – pokud je VIN nečitelný, je třeba na vlastní žádost požádat zastoupení dané značky vozu o identifikaci – zpravidla návštěva autorizovaného dealera a identifikace vozu podle typových štítků, kódu motoru,…
 • Podání žádosti na Dopravním úřadě dle místa bydliště majitele vozidla – Úřad vydá žádost na ražbu VIN náhradní technologií
 • Ražby VIN náhradní technologií
 • Kontrola ražby na STK – kontrola a dokumentace ražby
 • Zápis ražby VIN náhradní technologií na příslušném Dopravním úřadě

Dále provádíme ražbu nápisů do kovů na přání dle předložené šablony

Dále nabízíme na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) vyřízení veškerých dokumentů, tj. Rozhodnutí odboru dopravněsprávních činností o obnově ražby a následného zapsání provedené ražby do technického průkazu a do osvědčení o registraci vozidla. Cena je 1 000 Kč včetně poplatků. Pokud bude vozidlo muset být ztotožněno výrobcem bude cena navýšena o poplatky stanovené akreditovaným zástupcem výrobce vozidla.